Regulamin Portalu Wmontowani

Wstęp

Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Wmontowani, prawa i obowiązki jego Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących Portal i nim zarządzających. Podczas rejestracji w Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

§1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem Portalu Wmontowani jest WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Wielogłowach, Wielogłowy 153, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia W Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000431405, NIP 734-35-13-091. Administrację Portalu wyznacza Właściciel.
 2. Administratorem Portalu jest WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Wielogłowach, Wielogłowy 153, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000509692, NIP 951-23-79-852.
 3. Informacje dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać do Administracji za pośrednictwem poczty internetowej na adres: wmontowani@wisniowski.pl lub korzystając z dedykowanego formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.wmontowani.pl/kontakt. Właściciel oraz Administracja Portalu Wmontowani zastrzegają sobie prawo do:
  1. korekty lub edycji informacji wysłanych przez Użytkowników Portalu (w szczególności błędnych nazw miast, ulic),
  2. całkowitego zamknięcia Portalu Wmontowani lub niektórych jego części np. Forum bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników,
  3. tymczasowego wyłączenia Portalu i/lub Forum,
  4. doboru Partnerów Portalu w zależności od zaistniałych potrzeb.
 4. Właściciel oraz Administracja Portalu informują, że podczas odwiedzania strony, w systemie Użytkownika Portalu są umieszczane pliki cookies, co jest konieczne do prawidłowego działania niektórych funkcji Portalu. Użytkownik Portalu może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Polityki prywatności portalu.

 

§2 Rejestracja i Profil Użytkownika Portalu Wmontowani

 1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Portal branżowy Wmontowani, dostępny pod adresem internetowym www.wmontowani.pl, skierowany jest do grupy, która zawodowo zajmuje się pracami montażowymi bram, drzwi lub ogrodzeń oraz instalacją automatyki do bram i ogrodzeń. Drugą grupą są potencjalni klienci, czyli wszystkie osoby poszukujące zleceniobiorcy do wykonania prac montażowych lub instalacyjnych bram/drzwi/ogrodzeń. Dostęp do Strefy Klienta nie wymaga rejestracji (zakładania konta w Portalu).
 3. Użytkownikiem Strefy Instalatora - Portalu Wmontowani może zostać jedynie osoba, która się zarejestruje, a następnie jej konto zostanie aktywowane przez Administrację.
 4. Podczas rejestracji w Portalu, Użytkownik zobowiązany jest do podania: adresu e-mail, który po aktywacji konta jest niezbędny do zalogowania się (e-mail staje się loginem), hasła dostępowego, imienia i nazwiska, nazwy firmy, ulicy wraz z numerem, miasta i województwa zamieszkania, numeru telefonu, niezbędnego do komunikacji między Administracją Portalu, a Użytkownikiem oraz do prezentacji podanych danych w formie Wizytówki Instalatora na Portalu (wizytówki widocznej dla potencjalnych klientów poszukujących Instalatora). Użytkownik jest zobowiązany w każdych okolicznościach podawać w profilu autentyczne dane - zarówno przy rejestracji, jak i w trakcie dalszego korzystania z konta.
 5. Użytkownik po zalogowaniu na swoje konto, może w dowolnym momencie samodzielnie zaktualizować większość swoich danych, podanych podczas rejestracji, jednak nowe dane także muszą być prawdziwe. Brak  możliwości swobodnej zmiany dotyczy jedynie: Imienia i Nazwiska. Chęć ich zmiany należy zgłosić Administracji Portalu, która po weryfikacji podanego nowego Imienia i Nazwiska, na życzenie Użytkownika dokona zmiany.  
 6. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę, żeby jego następujące dane ukazywały się innym Użytkownikom (potencjalnym klientom, instalatorom): imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, miejscowość, województwo i numer telefonu, e-mail, opis informacyjny dodany przez Użytkownika (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).
 7. W celu uzyskania możliwości reklamowania swoich usług Użytkownik musi podać w formularzu rejestracyjnym dane firmy lub pełne dane kontaktowe.
 8. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku stwierdzenia, iż:
  1. podane przez Użytkownika dane osobowe w formularzu rejestracyjnym są błędne lub fałszywe,
  2. w przypadku, gdy Użytkownik przejdzie pozytywnie weryfikację i w późniejszym czasie Administracja wykryje oszustwo.
 9. Każdy Profil jest weryfikowany i aktywowany przez Administratora Portalu w ciągu 2 dni roboczych od przesłania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego. W przypadkach wymagających dokładniejszej weryfikacji czas ten może się wydłużyć.
 10. Profil Użytkownika zostaje utworzony w momencie skutecznej rejestracji na stronie http://www.wmontowani.pl/strefa-instalatora/login i wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 11. O skutecznej rejestracji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej przychodzącej z adresu e-mail: wmontowani@wisniowski.pl
 12. W celu weryfikacji danych podanych przez Użytkownika Administracja Portalu: sprawdza czy podana przez Użytkownika firma istniej, potwierdza zakres jej działalności. W przypadkach wątpliwych Administracja Portalu ma prawo zażądać od Użytkownika przesłania skanów potwierdzających funkcjonowanie firmy oraz zakres jej działalności.
 13. O aktywacji Konta Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej przychodzącej z adresu e-mail: wmontowani@wisniowski.pl
 14. Zakładając Konto w Portalu, Użytkownik zgadza się na rejestrowanie przez Administrację Portalu statystyk swojej obecności i aktywności w Portalu (np. ilości dodanych komentarzy, postów na forum, zainteresowaniem zleceniami przekazanych od klientów). Administracja zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk o nowe elementy w dowolnym momencie i bez informowania o tym Użytkowników.
 15. Użytkownik może umieścić w profilu swój graficzny wizerunek (tzw. awatar). Jeśli Użytkownik nie wstawi żadnego awatara zostanie mu przydzielony awatar domyślny.  Awatar nie może zawierać obraźliwych treści, a także zdjęć i logotypów związanych w jakikolwiek sposób z Właścicielem Portalu oraz konkurencją czy partnerami.
 16. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje konto z Portalu. W tym celu należy zgłosić tę potrzebę Administracji Portalu, która usuwa konta wraz z całą historią aktywności Użytkownika na Portalu.
 17. Jeśli po usunięciu konta Użytkownik będzie chciał ponownie zostać jego Użytkownikiem, konieczna będzie ponowna rejestracja i tworzenie Wizytówki Instalatora od nowa (realizacje itp.).
 18. Profil Użytkownika, który przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie zalogował się na Portalu a tym samym, nie wykazał w tym czasie żadnej aktywności, może zostać usunięty po wcześniejszym e-mailowym uprzedzeniu.
 19. Użytkownik Portalu Wmontowani zobowiązuje się do używania Profilu Użytkownika zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu wraz z Netykietą.
 20. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, Użytkownik podlega sankcjom panującym na Portalu oraz przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§3 Zapisy o danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji w Portalu internetowym Wmontowani, Użytkownik wyraża zgodę na prezentację i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę i Administratora Portalu, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 2. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założenie Profilu Użytkownika, rejestrujący się oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
 3. Użytkownik akceptując Regulamin tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie od Właściciela oraz Administratora Portalu informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji słownej i elektronicznej.
 4. Użytkownik akceptując Regulamin tym samym wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Usługodawcę w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Portal AtlasFachowca.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204).
 5. Usługodawca nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych.

§4 Ogólne zasady korzystania z Portalu

 1. Dostęp do korzystania z funkcjonalności Strefy Instalatora (w tym forum, porady Jaśków, giełda zleceń itp.) przysługuje tylko zalogowanym Użytkownikom Portalu Wmontowani.
 2. Udostępnianie swojego profilu osobom trzecim jest niedopuszczalne i grozi usunięciem Użytkownika z Portalu.
 3. Prawo do pisania komentarzy i postów mają wszyscy zarejestrowani (zalogowani) Użytkownicy. Komentować można materiały informacyjne (np. artykuły w Bazie Wiedzy, porady, aktualności, materiały wideo), informacje zamieszczane przez innych Użytkowników portalu (np. galerie realizacji).
 4. Administracja oraz Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników Portalu. Za treści zamieszczane w Portalu odpowiada Użytkownik (osoba publikująca treść).
 5. Za publikowanie treści niezgodnych z prawem oraz łamiące Regulamin i Zasady Forum grożą konsekwencje w postaci ostrzeżenia/bana lub usunięcia z Portalu.
 6. Każdy Użytkownik może wyrazić aprobatę i oznaczyć materiał upubliczniony na Portalu, poprzez kliknięcie przy danym materiale oznaczenia „Podoba mi się”.
 7. Każdy Użytkownik możne prezentować zdjęcia swoich Realizacji (wykonanych montaży bram, ogrodzeń, automatyki), przez dodawanie ich w Portalu, w Panelu Użytkownika – Zrealizowane projekty – Dodaj realizację.
 8. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Portalu zdjęcia, które nie są jego autorstwa, zobowiązany jest do wskazania ich autora.
 9. Zabronione jest podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim, kierujących do stron komercyjnych oraz naruszających dobre obyczaje.
 10. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu Wmontowani do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.
 11. Wszelkie treści (artykuły i zdjęcia) umieszczone w Portalu chronione są prawem autorskim i należą do Właściciela Portalu. Kopiowanie ich i publikowanie bez wcześniejszego uzyskania zgody Właściciela Portalu jest zabronione.
 12. Wszelkie znaki towarowe, logo lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone w Portalu stanowią chronione znaki towarowe i podlegają ochronie prawnej.
 13. Właściciel i Administracja Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu przez jego Użytkowników,
  2. treści zamieszczone w Portalu przez Użytkowników (komentarze, posty, zdjęcia itp.),
  3. szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika do Portalu przez osoby trzecie,
  4. treść zleceń umieszczanych przez Klientów (są to dane mające charakter wyłącznie informacyjny).
 14. Dla Użytkowników Portalu mogą być organizowane konkursy na zasadach określanych odrębnie i podawanych do wiadomości Użytkowników Portalu.

§5 Dodawanie zleceń

 1. Wystawianie zleceń w Portalu przez klientów poszukujących wykonawcy montażu bram, drzwi lub ogrodzenia (użytkowników niezarejestrowanych) jest bezpłatne.
 2. Klient dodając zlecenie zobowiązany jest wypełnić pola wymagane: nazwa zlecenia, opis zlecenia, lokalizację inwestycji, miejsce realizacji zlecenie (firma, własność prywatna), imię, nazwisko, adres e-mail, województwo, numer telefonu.
 3. Klient może wystawić nieograniczoną ilość zleceń na Portalu (o ile zlecenia te nie dotyczą jednego ogłoszenia).
 4. Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie powinna wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Treść oraz jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Właściciela Portalu.
 5. Treści zamieszczane w zleceniach są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających stronę.
 6. Administracja Portalu publikują na Portalu treść zlecenia, dla Instalatorów widoczne są: nazwa zlecenia i jego opis, lokalizacja. Dostęp do danych tele-adresowych Klienta posiada tylko Administracja Portalu.  Zlecenie zostaje opublikowane, jeśli podane informacje nie wzbudzają wątpliwości Administracji Portalu. W sytuacjach wątpliwych Administracja Portalu ma prawo skontaktować się z Klientem zgłaszającym zlecenie w celu weryfikacji jego prawidłowości.
 7. Klient wystawiający zlecenie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi Użytkownikami i to on dokonuje ostatecznego wyboru  Fachowca na Portalu. Klient ma prawo pomimo wystawienia zlecenia, nie skontaktować się z żadnym z zainteresowaniem wykonawców.
 8. Właściciel Portalu oraz Administracja nie ponoszą odpowiedzialności za treści dodane w zleceniach, spoczywa ona na Kliencie zgłaszającym zlecenie.
 9. Właściciel Portalu oraz Administracja nie odpowiada za działania i zaniechania Klientów i Fachowców w przypadku akceptacji zlecenia i zawarcia między nimi umowy.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Portalu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści nowego Regulaminu bez konieczności odrębnego powiadomienia Użytkowników.
 2. Zmiany mogą następować w wyniku postulatów Użytkowników, w wyniku efektów badań sondażowych oraz w związku z ważnym interesem Usługodawcy.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa powyżej, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, usuwając swój Profil Użytkownika.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Wersja testowa portalu.
Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji zmian.

Kliknij tutaj aby zgłosić uwagę.

Masz trudności z rejestracją konta? Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy.
email: marketing@wisniowski.pl

Dziękujemy