Polityka prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Portalu www.wmontowani.pl, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Portalu lub przetwarzane w związku z jego prowadzeniem, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Portalu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem. Dostęp do danych osobowych mają tylko: Właściciel i Administrator Portalu.

Przetwarzanie danych

W związku z prowadzeniem Portalu www.wmontowani.pl, Właściciel i Administrator zbierają i przetwarzają dane osobowe Użytkowników Portalu w postaci bazy użytkowników Portalu. Dane indywidualne Użytkowników są wprowadzane do bazy podczas rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na Portalu.

Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do Portalu www.wmontowani.pl, Właściciel i Administrator uznają za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Właściciel i Administrator nie ponoszą żadnej szkody w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Portalu danych nieprawdziwych lub niepełnych.

Sposób wykorzystania danych uzyskanych od Użytkowników Portalu

Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych, Użytkownik zgadza się na gromadzenie i wykorzystanie podanych informacji - w tym adresu elektronicznego - przez Właściciela i Administratora Portalu w celach marketingowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych przez Portal www.wmontowani.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

Dane elektroniczne

Właściciel oraz Administrator zbierają informacje dotyczące wykorzystania poszczególnych podstron Portalu www.wmontowani.pl przez Użytkowników na podstawie analizy logów dostępowych i adresów IP; powyższe dane Portal www.wmontowani.pl przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych.

W celu dostosowania treści Portalu do potrzeb Użytkowników, wykorzystywane są tzw. pliki cookies. Cookies to informacje tekstowe zapisywane przez serwer www.wmontowani.pl na komputerze użytkownika, które serwer Portalu może odczytać przy każdorazowym połączeniu się Użytkownika z danego komputera. Informacje z plików cookies służą Właścicielowi i Administratorowi do monitorowania ruchu Użytkowników w Portalu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Portalu.

 

 

Wersja testowa portalu.
Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji zmian.

Kliknij tutaj aby zgłosić uwagę.

Masz trudności z rejestracją konta? Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy.
email: marketing@wisniowski.pl

Dziękujemy